Perfil do Autor

Lermen, Richard Thomas, Faculdade Meridional<span style="white-space: pre;"> </span>, BrasilISSN 2236-319X